BD Bosonohy – stavba zahájena

Demolicemi započala stavba BD Bosonohy. Z objektu bývalé výrobny lahůdek tak po rozsáhlé rekonstrukci a přístavbě vznikne moderní bytový dům o šesti nadstandardních bytových jednotkách. Sledujte sekci naše stavby pro detailnější fotodokumentaci průběhu realizace.

Leave a Comment