Aktuality ze stavby Residence Lípové sady Rousínov

Aktuálně se na stavbě Residence Lípové sady Rousínov dokončuje zdění 2NP a provádí se příprava na uložení předpjatých betonových panelů Spiroll.  Dále proběhlo finální zaměření a objednávka výplní otvorů. V následujících dnech po uložení stropních panelů bude prováděno vyzdívání Atik.

Stavba: Residence Lípové sady Rousínov

Investor: Akystav s.r.o.

Obratová hodnota: 127 000 000 Kč

Termín dokončení: 6/2023

Leave a Comment