Inovativní financování staveb (náklady + 15%)

Před realizací každé stavby ve většině případů investorovi chybí tzv. Výkaz výměr, neboli předběžný rozpočet nákladů na zhotovení díla. V případě absence tohoto výkazu výměr stavební firmy mnohdy provádí nacenění odhadem, který se téměř vždy liší od výsledné ceny za stavbu v řádech desítek %. Poté dochází k rozporům mezi investorem a zhotovitelem, kdy zhotovitel požaduje zaplatit vyšší částku než jaká byla v odhadu. 

Pro tyto případy naše společnost BESU Profistav s.r.o. vymyslela inovativní financování zakázek systémem náklady + 10%. Jelikož jsme menší stavební společnost 10% jistoty zisku na zakázkách je pro nás dostačující. Průměr nadhodnocení zakázek stavebních firem se pohybuje mezi 15 až 30 procenty. 

Jak to funguje? 

Vzhledem k tomu, že již máme za sebou několik realizací s tímto systémem, máme připravenu smlouvu o dílo šitou na míru k tomuto financování. Předně bude proveden po podpisu smlouvy harmonogram prací a předběžný finanční odhad na ucelené části stavby. Veškeré náklady spojené s výstavbou se evidují v tzv. Výčetce (tabulce nákladů) přiřazené k dané zakázce. Do této výčetky má investor přístup online přístup. Výčetka slouží jako podklad pro fakturaci s připočtením 10% výrobní a správní režie pro naši společnost. Součástí výčetky je evidence všech přijatých faktur, které jsou naskenovány v samotné Výčetce a jsou tak investorovi k dispozici k nahlédnutí. Investor má tedy přehled o každé investované koruně do své stavby.

Výhody:

  1. využití všech slev které má naše firma k dispozici u dodavatelů a stavebnin
  2. je prováděn pravidelný tendr na dodavatele technologických částí stavby a investor si může přímo vybrat, či odsouhlasit dodavatele ať už na základě ceny, nebo doporučení
  3. investor si může dosadit na kteroukoliv část výstavby svou spřátelenou firmu (například kamarád je výrobce oken, investor si jej může oslovit a okna si dodat sám) což v případě zasmluvnění s generálním dodavatelem až na vyjimečné případy možné není
  4. záruky na dodané a koordinované dodávky se drží dle SOD, což znamená, že případné reklamace jsou řešeny přímo s námi a investor nemusí řešit X smluv jako v případě realizace svépomocí
  5. 15% výrobní a správní režie obsahuje provádění tenderů materiálů a dodavatelů, samotné vyhodnocení tendrů,  konzultace s investorem a zasmluvnění, koordinační činnost stavbyvedoucího, výpomoc a přímá účast při sjednávání dotačních programů
  6. Vzhledem k průhlednosti tohoto způsobu financování má investor jistotu, že neplatí víc než je nutné a potřebné a tím se se stavební firmou tvoří partnerský vztah a nikoliv nepřátelská atmosféra v průběhu realizace
  7. dle našich zkušeností jsme schopni tímto systémem zlevnit stavbu domu v řádech statisíců, viz. příklad níže z již provedené zakázky

Investor měl rozpočet dle RTS (program který určuje cenové trendy stavebních prací a dodávek) a dům byl rozpočtem hodnocen na 9.413.000 Kč vč DPH. Když si sám prováděl tender na generálního dodavatele (oslovil 3 firmy) tak nejlevnější nabídkou byla částka 8.100.000 Kč vč. DPH. Poté ho oslovil náš systém financování a i když jsme mu předem nebyli schopni říct přesnou částku za celý dům, tak po dokončení byl mile překvapen a dům ho stál 6.485.000 Kč vč. DPH a včetně 15% režie pro naší společnost. Z toho vyplývá, že oproti programu RTS ušetřil 2.928.000 Kč vč. DPH a oproti nejlevnější nabídce generálního dodavatele 1.615.000 Kč vč. DPH.

Pokud Vás tento způsob financování zaujal, neváhejte nás kontaktovat.