Dílo bylo řádně a odborně prováděno a všechny provedené práce odpovídají technickým požadavkům investora. Dílo bylo řádně dokončeno a předáno v požadovaném termínu