Společnost BESU Profistav s.r.o. respektuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Evidujeme pouze data, která jsou nevyhnutná ze zákonných důvodů a nařizuje je např. Zákon o daních z příjmů, Obchodní zákoník, Zákoník práce a další.

Všechna data byla získaná se souhlasem osoby, které se týkají.

Všechna data jsou chráněna a nedostupná třetím osobám.

Osobní údaje nejsou využívaná k marketingovým účelům.

Odkaz na dokument Obecné nařízení o ochraně osobních údajů zde.