Pár slov generálního ředitele a zakladatele společnosti

„BESU Profistav s.r.o. působí na trhu od roku 2017. Už od našich začátků staví firma na jasných základech, tedy zejména na důvěře se zákazníkem. Primární je pro nás vždy spokojenost klienta za odvedou práci, která jde ruku v ruce s kvalitní, včasnou a spolehlivou dodávkou. Vizitkou pro nás není pouze nemovitost, která splňuje všechny technické parametry, ale především zákazník, který nás rád doporučí a má se spoluprací s námi pozitivní zkušenost.

Přestože firma nefunguje desítky let, mé zkušenosti ve stavebnictví jsou troufám si říct více než desetileté. Stavařinou jsem si prošel od samých základů a 13 let působil jako stavbyvedoucí u velkých stavebních firem. Zkušenosti jsem sbíral z vedení staveb rodinných domů, bytových domů, satelitních měst, ale obzvláště mne naučila jednání s lidmi. Starost o tým s 250 lidmi a řízení ekonomiky staveb mi dalo dostatek odvahy k tomu, abych se pustil do budování vlastního snu.

Mohu upřímně tvrdit, že tato firma je jako mé dítě, a proto se k ní také tak s úctou chovám. Začínali jsme pokorně s malými projekty a postupně si dláždíme cestu k čím dál náročnějším cílům. Aktuálně máme za sebou realizaci několika rozsáhlých projektů a firma se každoročně rozrůstá. Nejen počty kvalifikovaných zaměstnanců v našem týmu rostou, ale expanze je evidentní obzvláště v projektech s vyšší přidanou hodnotou. Reinvestice zisku je naší základní strategií, díky které se dokážeme posouvat stále kupředu.

Jsme si plně vědomi toho, že za každou úspěšnou firmou stojí lidé, které nenahradí žádný kapitál. Proto děláme maximum pro spokojenost zaměstnanců i klientů. Společnými silami dokážeme vytvářet prostor pro osobnostní i profesní rozvoj každého, kdo nám pomáhá růst.“

 

Radek Bělec, generální ředitel a zakladatel společnosti