RD Tuřany – co nás čeká?

Aktuálně probíhá realizace základových pasů. Po vybetonování ztraceného bednění bude následovat provádění ležaté splaškové kanalizace a práce budou završeny vylitím základové desky.

Stavba: RD Tuřany

Objednatel: Soukromý koncový zákazník

Obratová hodnota: 15 000 000 Kč

Termín dokončení: 04/24

Leave a Comment