Vila – Mokrá Horákov těsně před dokončením

Stavba vily Mokrá Horákov je těsně před dokončením. Před domem byly provedeny provizorní zpevněné plochy. Definitivní povrchy budou provedeny po zahradnických úpravách v roce 2023. Všechny technické a technologické systémy jsou zprovozněny a funkční včetně EZS. V současné době probíhá dosoušení podlah, aby bylo možné položit podlahové krytiny.

Stavba: vila Mokrá Horákov

Investor: –

Obratová hodnota: 16 000 000 Kč

Termín realizace: podzim / 2022

Leave a Comment