Součástí spolupráce s naší společností je kompletní servis týkající se realizované stavby počínaje zprostředkováním projektové dokumentace přes vyvzorkování všech potřebných materiálů po zdárnou kolaudaci.